زمان: ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ( ۸ و ۹ فوریه)

مکانِ برگزاری: آنکارا- ترکیه

سرفصل‌ها:

تیپ‌شناسی در روان‌شناسی تحلیلی
تیپ‌های زنانه
تیپ‌های مردانه
آنیما، آنیموس، پرسونا، سایه
عشق در روان‌شناسی تحلیلی
پیش‌بینی روابط

این سمینار طی دو روز و هر روز ۴ ساعت ارائه میشود.

هزینۀ سمینار: ۹۱۵.۰۰۰ تومان