ترجمه‌ی آقای دکتر امیرحسین خداپرست (عضو شورای علمی موسسه‌ی سروش مولانا) از لیندا زاگزبسکی با عنوان “فضایل ذهن، تحقیقی در ماهیت فضیلت و مبانی اخلاقی معرفت”، در سی‌وششمین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال ایران شایسته‌ی دریافت جایزه شناخته شد.

دکتر خداپرست یکی از سخنرانان ششمین همایش نظام اخلاقی بودند. عنوان سخنرانی ایشان در این همایش فضیلت‌های اخلاقی بود. ایشان همچنین در سال ۱۳۹۶ درسگفتاری با عنوان فضیلت‌های فکری را در محل موسسه‌ی سروش مولانا مدیریت و تدریس کردند. موسسه‌ی سروش مولانا این موفقیت را به ایشان و خانواده‌ی محترام‌اشان و همچنین اعضای شورای علمی و مخاطبان و همراهان موسسه تبریک می‌گوید.