دکتر سجاد بهروزی

مدت زمان دوره: ۸ جلسه ( طی چهار روز)
زمان هر جلسه: یک ساعت و نیم
روزهای کلاس: جمعه ۹تا ۱۳ (دوجلسه)
حداکثر ظرفیت حضوری: ۲۰ نفر  (غیرحضوری: نامحدود)
شروع دوره: جمعه ۱۹مهرماه

درباره‌ی دوره از زبان مدرس:
در دوران مدرن رفاه انسان و بی‌توجهی به سایر جانداران در استفاده از منابع محدود طبیعی، پیامدی جز بحران محیط زیست نداشته است؛ بحرانی جهانی که همه مناطق کره زمین را دربرگرفته و رهایی از آن نیازمند اقدام جهانی و مشارکت همه انسان‌ها در حفاظت از محیط زیست است. این اقدام و مشارکت در گرو توافق بر سر هنجارهای خاصی در اخلاق محیط زیست است. اما با توجه به اختلاف‌ نظر فرهنگ‌ها و مکاتب گوناگون در جهان‌بینی و مبانی اخلاق، این پرسش به صورت جدی مطرح می‌شود که «چگونه می‌توان به چنین توافقی دست یافت؟» ادعای اصلی ما این است که برای رسیدن به این توافق می‌توان از ایده «اجماع همپوش» بهره گرفت. این ایده در اصل به عنوان روشی برای توجیه هنجارهای جهان‌شمول در اخلاق سیاسی مطرح شده، اما اختصاصی به اخلاق سیاسی ندارد، و در سایر شاخه‌های اخلاق کاربردی، از جمله اخلاق محیط زیست نیز می‌توان از آن بهره گرفت. بر اساس این ایده، هنجارهای جهان‌شمول در اخلاق محیط زیست، باید به گونه‌ای صورت‌بندی شوند که توجیه آن‌ها وابسته به جنبه‌های اختصاصیِ هیچ یک از سنت‌های دینی، مکاتب جامع علمی، فلسفی و اخلاقی نباشند، و پیروان سنتها و مکاتب گوناگون عقیدتی با تمسک به دلایل پذیرفته شده در سنت و مکتب خود بتوانند بر سر آن‌ها توافق کنند. در این کارگاه می‌کوشیم نشان دهیم که چنین اجماعی میان هواداران نظریه «احترام به طبیعت»، که نظریه‌ای فرادینی در اخلاق محیط زیست است، و پیروان ادیان ابراهیمی، بر سر «لزوم اخلاقی احترام به طبیعت» ممکن است.

 

عناوین دوره:

  1. نسبت میان دین و اخلاق محیط زیست
  2. تقسیم نظریات گوناگون در اخلاق محیط زیست بر اساس کانون ارزش ذاتی
  3. تقسیم نظریات گوناگون در اخلاق محیط زیست براساس معیار درستی و نادرستی رفتار انسان در قبالِ طبیعت
  4. شرح و بسط مبانی نظریِ نظریه «احترام به طبیعت»
  5. شرح و بسط قواعد هنجاری نظریه «احترام به طبیعت»
  6. بررسی نقش ادیان ابراهیمی در ایجاد بحران محیط زیست
  7. شرح و بسط خوانش‌های هوادار محیط زیست از ادیان ابراهیمی، به خصوص اسلام
  8. نشان دادن امکان اجماع همپوش میان خوانش‌های هوادار محیط زیست از ادیان ابراهیمی و نظریه «احترام به طبیعت»

 

مکان برگزاری: شهرآرا، بلوار غربی، مجتمع کوشک، واحد۵۰۱

 

هزینه‌ی دوره: ۲۰۰.۰۰۰ تومان
هزینه‌ی دریافت فایل صوتی (داخل ایران): ۵۵.۰۰۰تومان
هزینه دریافت فایل صوتی (خارج از ایران): ۱۵دلار