شرحِ مقالاتِ شمسِ تبریزی
خانم سودابه کریمی

شروع دوره: سه‌شنبه ۲۵تیرماه


زمان: سه شنبه‌ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹
مدت دوره: ۸ جلسه (دو ترم چهار جلسه‌ای- هفته‌ای یک جلسه )

درباره‌ی دوره از زبان مدرس:
نام این دوره “شرح مقالات شمس” است. با این حال، از آنجا که برای فهم مقالات سراغ کتابهای مهم مولانا، یعنی مثنوی، فیه مافیه، و غزلیات می رویم، پس هم شمس را خواهیم خواند و هم مولانا را. می خواهیم در آینه کلام آنها به نظاره “خود” بنشینیم و هستی را از منظر آنان بنگریم. از این رو پرسش اصلی در مواجهه با این متون، پرسشهای هستی شناختی، انسان شناختی، و معرفت شناختی خواهد بود.

هزینه‌ی شرکت در دوره: ۹۷۵۰۰ تومان برای هر ترم
هزینه‌ی آنلاین (داخل ایران): ۳۷۵۰۰ تومان برای هر ترم
هزینه آنلاین (خارج از ایران): ۷$ برای هر ترم

شماره کارت واریز برای دوره: بانک صادرات به نام موسسه سروش مولانا
۳۸۰۹-۹۰۰۹-۶۹۱۹-۶۰۳۷
و ارسال آن از طریق تلگرام به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس

شماره حساب برای دانشجویان خارج از ایران
IBAN: TR 96 0001 0013 0685 6705 7550 01
به نام : MARYAM MOOSAVI