دکتر سیّد مجید سادات کیّایی

زمان برگزاری: روزهای یکشنبه

ساعت: ۱۸:۳۰  الی ۲۰:۰۰

هزینه کلاس: هر ۴ جلسه ۷۵.۰۰۰تومان

 

کتاب “فیه ما فیه” که آن را مقالات و اسرار جلالیه نیز نامیده اند کتابی است عرفانی اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی (۶۰۴-۶۷۲ ق). این کتاب شامل یادداشت هایی است که در طول سی سال از سخنان مولانا در مجالس فراهم آمده است. بسیاری از بزرگان مولانا پژوهش بر این باورند که خواندن و فهم این کتاب دریچه یی برای فهم بهتر مثنوی و دیوان کبیر مولانا ست.