دکتر سیّد مجید سادات کیّایی
زمان برگزاری: روزهای یکشنبه

ساعت: ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰

هزینه کلاس: هر ۴ جلسه ۷۵.۰۰۰تومان

 

در شرح خلاصه ی مثنوی سعی داریم تنها به شرح ابیاتی بپردازیم که در فهم منظور مولانا نقش مهم تری دارند و از پرداختن به ابیاتی که بیشتر برای تاکید معنا و یا فهم مخاطبین عامی مثنوی آمده‌اند صرف نظر کنیم.