زندگانی چیست؟ آیا هرآنچه زنده است، زندگی می کند؟ علائم حیات، همچون رشد، تغذیه، تولید مثل، حرکت ارادی، شهوت و غضب، به راستی معرِّف «زندگانی»اند یا نشانه های «آن»؟ الهیات و زیست-شناسی می توانند گفتگو کنند؟ در گفتگوی الهیات با علومِ زیستی چه اتفاقی رخ می دهد؟ موجود زنده را چگونه باید ارزیابی کرد؟

مجموعه ای پیچیده از اجزای مادی، یا «هستیِ» دارای آگاهی و کُنِش؟ «آگاهی» موجود زنده محصول فرآیند پیچیدۀ سلولی-مولکولی است یا برآیندی است از هستی غیرمادی که آن را «روح» می نامیم؟ اتخاذ هر یک از این مواضع چه مسیری را برای نحوۀ زیست فردی تعیین می کند؟ آیا تعریف ما از «زنده بودن»، به «زندگانی کردن» رنگ می بخشد؟ «دانایی»، «اخلاق» و «هنر»، برآیندهای طبیعت اند یا فراروی انسان از طبیعت؟ غایت انسان از زنده بودن چیست؟ سوالاتی هستند که در درسگفتار فلسفه زندگی به آن پرداخته خواهد شد.

درسگفتار فلسفه زندگی با تدریس دکتر میلاد نوری در هشت جلسه (روزهای یکشنبه) و در مرداد و شهریور برگزار خواهد شد.