به لطف پروردگار و همت تشنگان حقیقت همایش نظام اخلاقی مولانا به هفتمین سال خود رسید. در همایش امسال که عنوان آن “موانع و مشکلات اخلاقی زیستن” نام دارد، موضوعات زیر طرح و بحث می‌شوند:

 

۱. دکتر مهناز قانعی‌؛
موانع و ممدات روان‌شناختی غیرمعرفتی اخلاقی زیستن

۲. دکتر میلاد نوری؛
نقش مثبت یا منفی عشق در اخلاقی زیستن

۳. دکتر محسن جوادی؛
نقش مثبت یا منفی حُبّ ذات در اخلاقی زیستن

۴. دکتر مقصود فراستخواه؛
موانع و ممدات جامعه‌شناختی اخلاقی زیستن

۵. دکتر امیر اکرمی؛
موانع و ممدات اخلاقی زیستن از دیدگاه مولانا

۶. استاد مصطفی ملکیان؛
موانع و ممدات روانشناختی معرفتی اخلاقی زیستن