موسسه‌ی سروش مولانا با همکاری دانشگاه سلجوق انستیتوی تحقیقاتی مولانا برگزار می‌کنند: نشست، درسگفتار و سخنرانی در ترکیه.

۱. بنیاد تحقیقاتی مولانا: جمعه ۸ فوریه برابر با ۱۹ بهمن ماه، ساعت ۶ عصر
دکتر محمدرضا سرگلزایی: بازخوانی حکایت دژ هوش‌ربا

۲. مرکز آموزش زبان فارسی: شنبه ۹ فوریه برابر با ۲۰ بهمن ماه، ساعت ۵ عصر
دکتر عدنان قارا اسماعیل اوغلو: شخصیت علمی و عرفانی مولانا
دکتر محمدرضا سرگلزایی: مولانا و تفکر نقاد

۳. دانشگاه سلجوق قونیه: دوشنبه ۱۱ فوریه برابر با ۲۲ بهمن ماه، ساعت ۱۰/۳۰ صبح
دکتر علی تمیزال: مثنوی به عنوان میراث فرهنگی در ادبیات ترکی
دکتر محمدرضا سرگلزایی: ما و میراث مولانا

اطلاعات بیشتر: ۰۵۴۴۸۵۱۵۶۹۷
تلگرام: ۰۹۱۹۹۰۲۰۹۸۱