پوستر بین‌المللی پنجمین همایش “مولانا، رسول آفتاب” با موضوع ‘مولانا و مسئله‌ی مهاجرت’

موسسه‌ی سروش مولانا با همکاری انستیتو تحقیقاتی مولانا و دانشگاه سلجوقِ ترکیه در شهر قونیه روزهای ۳ و ۴ ماه می مطابق با ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پنجمین همایش “مولانا، رسول آفتاب” را با موضوع ‘مولانا و مسئله مهاجرت’ برگزار می‌کند. در این همایش بیش از ۲۰ مولوی پژوه از ۱۰ کشور جهان شرکت خواهند داشت. از ایران نیز استاد مصطفی ملکیان، دکتر محسن جوادی، دکتر امیر اکرمی و دکتر مهناز قانعی سخنرانی خواهند کرد.