از پوستر اختصاصی دانشگاه سلجوق انیستیتوی تحقیقاتی مولانا برای نشست دوشنبه ۱۱ فوریه‌ی ۲۰۱۹ برابر با ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ رونمایی شد.

«مولانانین کولتورئل میراثی»

کُنوشماجی‌لار
پروفسور دکتر علی تئمیزئل: کولتورل میراثی اولاراک مئولانانین اثرلری
پئسیکیاتریست دکتر محمدرضا سرگلزایی
مشهد یونیورسیته‌سی: بیز و مئولانانین میراثی
۱۱ شوبات ۲۰۱۹
پازارتئسی ۱۰:۳۰
سلچوک (سلجوق) یونیورسیته‌سی
موزه بیناسی
کنفرانس سالنی