هشتمین همایش مهرِمولانا

 

هشتمین همایش مهرِمولانا

با سخنرانی مولوی‌پژوهانی از افغانستان، ایران، تاجیکستان و ترکیه.
شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۹.۳۰
کتابخانه ملی . سالن همایشها